Aktivita KA3
Podpora polytechnického vzdělávání

Náplní této aktivity je:

 1. organizování a realizace zájmových kroužků:

  • pro žáky základních škol z Kladna a okolí
  • pro žáky Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Kladno, Jana Palacha 1840

2. realizace dvou bloků exkurzí:

  • pro žáky základních škol
  • pro žáky Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Kladno, Jana Palacha 1840
3. proškolení pedagogických pracovníků k obsluze CNC strojů

Klíčová aktivita KA3 s názvem Podpora polytechnického vzdělávání probíhá v jednou kroužku pro žáky 8. -9. tříd základních škol a v jednou kroužku pro žáky Střední průmyslové školy.
Činnost obou kroužků byla zahájena od 1. 10. 2018 a probíhá v rozsahu 8 hodin výuky (realizace činností) a 8 hodin lektorské přípravy. Náplň kroužků je založena na využití stávajícího vybavení školy - výukových CNC obráběcích strojů, technických výukových stavebnic a průmyslového robotu.  

Záznamy o činnosti kroužků jsou vedeny v dokumentech:
ON-Obsahová náplň (plán činnosti v jednotlivých lekcích),
ZA-Záznamový arch s odučenými hodinami,
DA-Docházkový arch s evidencí docházky,
PV-pracovní výkazy lektorů,

Vytvořte si webové stránky zdarma!