Aktivita KA 5
Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce se školami a zaměstnavateli

Náplní této aktivity jsou tyto činnosti:

  • v rámci spolupráce se ZŠ je to především realizace náboru žáků do technických kroužků. Žáci jsou potom podpořeni v činnosti kroužku pro ZŠ a v bloku exkurzí pro žáky ZŠ.
  • v rámci spolupráce se zaměstnavateli je to především dojednávání plánu exkurzí pro žáky základních škol a střední průmyslové školy , jejich harmonogramu a organizace se zaměstnavateli kladenského regionu . Vlastní exkurze jsou realizovány v rámci klíčové aktivity KA3 ve dvou blocích exkurzí.  Pro úspěšné zapojení partnerských základních škol a zaměstnavatelů do projektu jsou s nimi podepsány partnerské smlouvy..

Očekávaným přínosem této aktivity je spojení teorie a praxe a získání nových podnětů pro inovaci školních vzdělávacích programů (ŠVP) s ohledem na moderní technologie tak, aby absolventi naší školy zvýšili svojí konkurenceschopnost na trhu práce. Žákům základních škol chceme přiblížit představu o technických oborech, podpořit je v technických dovednostech a zvýšit tak u nich motivaci a zájem o studium na technických školách.

Uskutečněné exkurze žáků SPŠ

Valeo Autoklimatizace k.s. 
Kuštova 2596, 269 01 Rakovník
Telefon: 313 527 111
https://valeo.cz/cs/valeo-rakovnik/

C-Mec Kladno s.r.o.
Billundská 2756, 272 01 Kladno
Telefon: 312 818 430
https://c-mec.cz/

Profilas s.r.o., Kladno 
Huťská 235, 272 01 Kladno
Telefon: 777564 274
https://www.profilas.cz/

Termosondy Kladno, spol. s r.o. 
Dělnická 81, 272 01 Kladno
Telefon: 312 662 445
https://www.termosondy.cz/

Strojírna Tedesco a.s, Buštěhrad 
SVT Park, Hala H5,
U Panelárny 136, 273 43 Buštěhrad
https://www.tedesco.cz/

C-Mec Kladno s.r.o._2020 
Billundská 2756, 272 01 Kladno
Telefon: 312 818 430
https://c-mec.cz/

Uskutečněné exkurze žáků ZŠ

C-Mec Kladno s.r.o.
Billundská 2756, 272 01 Kladno
Telefon: 312 818 430
https://c-mec.cz/

Strojírna Tedesco a.s, Buštěhrad
U Panelárny 136, 273 43 Buštěhrad
Telefon: 312 314 401 , 734 574 932
https://www.tedesco.cz/

LINET spol. s r.o., Slaný 
Želevčice 5, 274 01 Slaný
Telefon: 312 576 111
https://www.linet.com/cs/

Profilas s.r.o., Kladno 
Huťská 235, 272 01 Kladno
Telefon: 777564 274
https://www.profilas.cz/