Aktuality 

Dnešní exkurze proběhla ve společnosti Strojírna TEDESCO a.s., Kladno. Účastnilo se jí 16 žáků 3.ročníku průmyslové školy oboru Strojírenství. Žáci poznali provoz na obrábění ocelových dílců z litiny, oceli a dalších kovových materiálů. Zajímavá byla i další výrobní pracoviště - svařování, kontrolní operace, příprava nářadí pro obráběcí stroje a v...

Po téměř celoroční práci v kroužku programování si účastníci kroužku ověřili získané znalosti a dovednosti v soutěži v programování a výrobě na frézce Merkur MC30F2T. Žáci měli za úkol pro rotační součástku zadanou formou 3D modelu v programu Solidworks napsat řídicí program na vyfrézování drážek na CNC frézce Merkur. Dalším krokem bylo vytvořený...

Dnešního dne se uskutečnila další z řady plánovaných exkurzí žáků průmyslové školy k zaměstnavatelům v kladenském regionu, tentokrát do společnosti TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o. Exkurze se účastnilo celkem 16 žáků třetího ročníku spojených oborů Automatizační technika a Elektrotechnika.
Exkurze byla rozdělena na dvě části:
1.část - návštěva...

Ve čtvrtek 21. března 2019 se na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Kladno uskutečnil Festival virtuální reality. Na festivalu byly žákům a pedagogům představeny vybrané aplikace virtuální reality a na názorných ukázkách předvedeno, jak mohou tyto moderní technologie doplnit, zatraktivnit a zkvalitnit stávající výuku na středních...