Festival virtuální reality

23.03.2019

Ve čtvrtek 21. března 2019 se na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Kladno uskutečnil Festival virtuální reality. Na festivalu byly žákům a pedagogům představeny vybrané aplikace virtuální reality a na názorných ukázkách předvedeno, jak mohou tyto moderní technologie doplnit, zatraktivnit a zkvalitnit stávající výuku na středních školách. Ukázány byly výukové hodiny chemie, matematiky a anglického jazyka, speciálně vyvinuté pro účely tohoto festivalu.

Festival pořádal Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. (VUPI) ve spolupráci s Asociací virtuální a rozšířené reality s.r.o. a SPŠ a VOŠ Kladno a konal se v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje" (IKAP). Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.