Soutěž v programování a výrobě

13.06.2019

Po téměř celoroční práci v kroužku programování si účastníci kroužku ověřili získané znalosti a dovednosti v soutěži v programování a výrobě na frézce Merkur MC30F2T. Žáci měli za úkol pro rotační součástku zadanou formou 3D modelu v programu Solidworks napsat řídicí program na vyfrézování drážek na CNC frézce Merkur. Dalším krokem bylo vytvořený program přenést do stroje a součástku z válcového polotovaru podle programu vyrobit.
Tři nejúspěšnější žáci byli z rukou ředitele školy ing. Miroslava Dundra oceněni diplomem a věcnou cenou - flash pamětí s různě velkou kapacitou.