Klíčové aktivity

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno je v projektu IKAP zapojena ve dvou klíčových aktivitách (KA) s názvem:
KA 3 - Podpora polytechnického vzdělávání
KA 5 - Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Pro úspěšné zapojení základních škol a zaměstnavatelů do projektu byly se základními školami a zaměstnavateli podepsány partnerské smlouvy .

Klíčová aktivita KA3 s názvem Podpora polytechnického vzdělávání probíhá v jednou kroužku pro žáky 8. -9. tříd základních škol a v jednou kroužku pro žáky Střední průmyslové školy.

Vedení kroužků je zajištěno třemi pedagogickými pracovníky školy a jedním externím pracovníkem. Každý kroužek je veden dvěma zkušenými lektory. Kroužky se konají v pravidelných termínech vždy jednou týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin v době školního vyučování.


Klíčová aktivita KA 5 s názvem Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů je zajištěna prostřednictvím odborného garanta projektu a koordinátora cílové skupiny, pedagogický dohled v rámci konání bloků exkurzí vykonávají učitelé SPŠ a ZŠ. V rámci této aktivity spolupracujeme se základními školami na náboru žáků ZŠ do kroužku ZŠ. Se zaměstnavateli spolupracujeme na plánování a organizaci 2 bloků exkurzí. Celkem je plánován blok 4 exkurzí pro žáky SPŠ a blok 4 exkurzí pro žáky ZŠ