O škole

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno je školou s dlouholetou tradicí, vždyť byla založena již v roce 1881 jako první odborná škola v Kladně.
Škola poskytuje žákům střední odborné vzdělání s maturitou a připravuje je pro výkon povolání
v průmyslových odvětvích a pro studium na vyšších odborných a vysokých školách technického zaměření.SPŠ Kladno poskytuje vzdělání v těchto studijních oborech:

  • Strojírenství s počítačovou podporou
  • Elektrotechnika
  • Automatizační technika
  • Elektronické počítačové systémy
  • Informační technologie