Vítejte v projektu IKAP - Středočeský kraj

Vítáme vás na stránkách SPŠ a VOŠ Kladno věnovaných naší účasti v projektu s názvem Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje. Rádi vám nabídneme věcné informace a zajímavosti, které naši účast v projektu provázejí.

Projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje (IKAP) je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) a spolufinancován Evropskou unií.


Žáci 2. stupně základních škol,

využijte příležitosti pracovat

v technickém kroužku se zaměřením na stavbu a programování robotů a CNC strojů.

Kroužek je bezplatný, dvouhodinový (90 min.) a probíhá jednou týdně
pod vedením zkušeného lektora.

Pro šk.rok 2018-19 se kroužek koná každé pondělí od 15.hod.

v učebnách SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840.

Je určen pro žáky 8. a 9. tříd partnerských i ostatních ZŠ.

Zájemci se mohou přihlásit emailem, telefonicky nebo přímo ve škole
(viz kontakty).

Přihláška je v záložce "Dokumenty", můžete ji vytisknout,
vyplnit, oskenovat a odeslat na adresu školy emailem nebo donést do sekretariátu školy.


Odkazy:

Střední průmyslová škola

a Vyšší odborná škola Kladno
Jana Palacha 1840, Kladno, 272 01
info@spskladno.cz
+420 312 248 752
+420 312 245 050

Aktuality

Dnešního dne se uskutečnila další z řady plánovaných exkurzí žáků průmyslové školy k zaměstnavatelům v kladenském regionu, tentokrát do společnosti TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o. Exkurze se účastnilo celkem 16 žáků třetího ročníku spojených oborů Automatizační technika a Elektrotechnika.
Exkurze byla rozdělena na dvě části:
1.část - návštěva...

Ve čtvrtek 21. března 2019 se na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Kladno uskutečnil Festival virtuální reality. Na festivalu byly žákům a pedagogům představeny vybrané aplikace virtuální reality a na názorných ukázkách předvedeno, jak mohou tyto moderní technologie doplnit, zatraktivnit a zkvalitnit stávající výuku na středních...

Ve čtvrtek 28.února 2019 proběhla další z exkurzí našich žáků do výrobních podniků. Tentokrát si žáci 3.ročníku oboru Strojírenství prohlédli výrobní halu polečnosti C-Mec Kladno, s.r.o.

V každé činnosti je nezbytné plánování. Je důležité pro řízení projektu, koordinování společných i individuálních činností a v neposlední řadě i dodržování zadaných termínů. Proto středočeský krajský realizační tým vydal plánovací kalendář na rok 2019.

© 2019 Jiří Placata,
Všechna práva vyhrazena.