Vítejte v projektu IKAP - Středočeský kraj

Vítáme vás na stránkách SPŠ a VOŠ Kladno věnovaných naší účasti v projektu s názvem Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje. Rádi vám nabídneme věcné informace a zajímavosti, které naši účast v projektu provázejí.

Projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje (IKAP) je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) a spolufinancován Evropskou unií.


Projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje (IKAP) byl ukončen k 30.červnu 2020. K tomuto datu také byly ukončeny všechny aktivity, konané v rámci tohoto projektu včetně technického kroužku a exkurzí pro žáky základních škol.

 Na tento projekt navazuje projekt nový s názvem Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje (IKAP II). Součástí tohoto projektu budou i aktivity pro žáky základních škol včetně technického kroužku pro ZŠ. V případě zájmu o tuto aktivitu sledujte, prosím, informace o na těchto webových stránkách o zahájení činnosti kroužku nového. V současné době vzhledem k epidemickým opatřením kroužek nebyl zahájen. 

Webové stránky k novému projektu IKAP II se připravují.


Žáci 2. stupně základních škol,

připravili jsme pro Vás

 technický kroužek se zaměřením na stavbu a programování robotů.

Pro školní rok 2020-21 bude kroužek bude bezplatný, dvouhodinový (90 min.) a probíhat bude jednou týdně pod vedením zkušeného lektora v učebnách SPŠa VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840.

Je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

Zájemci se mohou přihlásit emailem, telefonicky nebo přímo ve škole
(viz kontakty).

Přihláška je v záložce "Dokumenty", můžete ji vytisknout,
vyplnit, oskenovat a odeslat na adresu školy emailem nebo donést do sekretariátu školy.


Odkazy:

Střední průmyslová škola

a Vyšší odborná škola Kladno
Jana Palacha 1840, Kladno, 272 01
info@spskladno.cz
+420 312 248 752
+420 312 245 050

Aktuality

Projekt s názvem Implementace krajského akčního plánu (IKAP), jenž probíhal v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dospěl do cíle. Hlavním cílem projektu bylo podpořit aktivity vedoucí ke zkvalitnění řízení a zvyšování kvality vzdělávání na území Středočeského kraje v období od 1. 4. 2018 do 30.6. 2020.
Naše škola se během...

Zpestřením činnosti kroužku v čase obtížných epidemiologických podmínek a při uzavření školy se mezi žáky SPŠ Kladno stala soutěž ve 3D modelování a programování. Úkolem soutěžících bylo vytvořit trojrozměrný model strojní součásti pomocí software Solidworks a následně pro tuto součástku napsat program pro výrobu na CNC obráběcím stroji s řídicím...

Nová situace vyžaduje nové přístupy. Tímto mottem se řídíme i v době koronavirové epidemie a snažíme se co nejméně omezit aktivity v projektu IKAP.
Jednou z důležitých akcí v tomto období byla přejímka nových CNC strojů od společnosti EMCO Intos s.r.o. Jednalo se o CNC soustruh EMCO Concept Turn CT460 a frézovací centrum EMCO CM260. Oba stroje...

© 2019 Jiří Placata,
Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!