Vítejte v projektu IKAP - Středočeský kraj

Vítáme vás na stránkách SPŠ a VOŠ Kladno věnovaných naší účasti v projektu s názvem Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje. Rádi vám nabídneme věcné informace a zajímavosti, které naši účast v projektu provázejí.

Projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje (IKAP) je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) a spolufinancován Evropskou unií.


Žáci 2. stupně základních škol,

využijte příležitosti pracovat

v technickém kroužku se zaměřením na stavbu a programování robotů a CNC strojů.

Kroužek je bezplatný, dvouhodinový (90 min.) a probíhá jednou týdně
pod vedením zkušeného lektora.

Pro šk.rok 2019-20 se předpokládá kroužek každé pondělí od 15.hod.

v učebnách SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840.

Je určen pro žáky 8. a 9. tříd partnerských i ostatních ZŠ.

Zájemci se mohou přihlásit emailem, telefonicky nebo přímo ve škole
(viz kontakty).

Přihláška je v záložce "Dokumenty", můžete ji vytisknout,
vyplnit, oskenovat a odeslat na adresu školy emailem nebo donést do sekretariátu školy.


Odkazy:

Střední průmyslová škola

a Vyšší odborná škola Kladno
Jana Palacha 1840, Kladno, 272 01
info@spskladno.cz
+420 312 248 752
+420 312 245 050

Aktuality

Dnešní exkurze proběhla ve společnosti Strojírna TEDESCO a.s., Kladno. Účastnilo se jí 16 žáků 3.ročníku průmyslové školy oboru Strojírenství. Žáci poznali provoz na obrábění ocelových dílců z litiny, oceli a dalších kovových materiálů. Zajímavá byla i další výrobní pracoviště - svařování, kontrolní operace, příprava nářadí pro obráběcí stroje a v...

Po téměř celoroční práci v kroužku programování si účastníci kroužku ověřili získané znalosti a dovednosti v soutěži v programování a výrobě na frézce Merkur MC30F2T. Žáci měli za úkol pro rotační součástku zadanou formou 3D modelu v programu Solidworks napsat řídicí program na vyfrézování drážek na CNC frézce Merkur. Dalším krokem bylo vytvořený...

Dnešního dne se uskutečnila další z řady plánovaných exkurzí žáků průmyslové školy k zaměstnavatelům v kladenském regionu, tentokrát do společnosti TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o. Exkurze se účastnilo celkem 16 žáků třetího ročníku spojených oborů Automatizační technika a Elektrotechnika.
Exkurze byla rozdělena na dvě části:
1.část - návštěva...

Ve čtvrtek 21. března 2019 se na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Kladno uskutečnil Festival virtuální reality. Na festivalu byly žákům a pedagogům představeny vybrané aplikace virtuální reality a na názorných ukázkách předvedeno, jak mohou tyto moderní technologie doplnit, zatraktivnit a zkvalitnit stávající výuku na středních...

© 2019 Jiří Placata,
Všechna práva vyhrazena.