Cíl projektu a naší účasti

Cílem projektu IKAP je podpora vzdělávání ve Středočeském kraji formou řady cílových aktivit, podpora vybavení škol v oblasti polytechnického vzdělávání a podpora inkluzivního vzdělávání. Předpokladem je široká spolupráce mezi školami, zaměstnavateli, žáky, rodiči i další širokou veřejností.

Záměrem naší účasti v projektu IKAP je zkvalitnění praktické odborné výuky v oborech Strojírenství a Automatizační technika.
Důležitým významným výstupem projektu je  spolupráce s regionálními zaměstnavateli. Očekáváme od ní spojení teorie a praxe a podněty pro inovace školních vzdělávacích  programů (ŠVP) v rámci moderních technologií tak, aby absolventi naší školy zvýšili svojí konkurenceschopnost na trhu práce.
Dalším výstupem je navázání spolupráce se základními školami, kde žáky těchto škol chceme podpořit v technických dovednostech a zvýšit tak u nich motivaci a zájem o studium na technických školách.


Jak plníme cíle projektu?

K posouzení plnění jednotlivých cílů projektu slouží indikátory.

Přestože indikátory jsou započítávány až po dosažení jejich cílových hodnot, uvádíme zde průběžný stav plnění námi sledovaných a vykazovaných hodnot.