Technické vybavení

Stroje a stavebnice

CNC soustruh

17.12.2019

Pro nákup tohoto stroje vč. software pro programování bylo vyhlášeno výběrové řízení. V současné je již podepsána kupní smlouva a probíhá příprava dodávky a montáže stroje EMCO Concept Turn CT460.

Pro nákup tohoto stroje vč. software pro programování bylo vyhlášeno výběrové řízení. V současné je již podepsána kupní smlouva a probíhá příprava dodávky a montáže stroje EMCO Concept Mill CM260.

Frézka Emco F1-CNC je univerzální číslicově řízená programovatelná frézka, určená pro účely vyučovacího procesu na školách technického zaměření. Obsahuje všechny důležité přípravné a pomocné funkce včetně frézovacích a vrtacích cyklů. Je určená k demonstraci NC obrábění na horizontálních i vertikálních frézkách. Jednoduchou úpravou může být...

Soustruh SUF 16 CNC je malý jednoduchý soustruh, jehož výrobcem byl TOS Hulín. Lze na něm obrábět tyčové i přírubové součásti. Umožňuje soustružení válcových ploch, vnějších i vnitřních tvarových a kuželových ploch, řezání závitů, vrtání z běžných konstrukčních ocelí, ale i slitin hliníku, plastických hmot, dřeva apod. Programování stroje je pomocí...

Programovací stanice iTNC představuje reálný řídící systém pro programování obráběcích CNC strojů, tzn. že ovládací panel je stejný jako panel u reálného CNC stroje. Programování probíhá na originální klávesnici a umožňuje volné i dialogoví programování, testování a optimalizaci programu stejně jako v dílně přímo u stroje, a to i v případě, že...

Frézovací stroj MC30F2T
je počítačem řízený přesný obráběcí stroj ve stavebnicovém provedení a je vhodný pro školní výuku CNC obrábění. Vyznačuje se univerzálností, spolehlivostí, přesností obrábění a vysokou tuhostí stavebnicové konstrukce.

Robotická stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 Education je využívána k sestavování modelů reálných robotických zařízení, jejich programování testování. Základním prvkem stavebnice je inteligentní EV3 kostka - malý autonomní počítač, který na základě analýzy dat ze vstupních senzorůl dokáže řídit výstupy pro ovládání robotu. Umožňuje Bluetooth a Wi-fi...

Bioloid PREMIUM je ideální stavebnici pro vstup do světa robotiky.
Mozkem robotu BIOLOID je řídící jednotka CM-530, která řídí pohyby robotu podle předem naprogramovaného a nahraného programu. Základní stavební jednotkou jsou servomotory Dynamixel (celkem jich je 18), ovládané řídící jednotkou a nabízející velký výkon, přesnost a spolehlivost....

Workstation ROBO TX Training Lab & TX Explorer prozkoumává neznámé území, jezdí neschůdným terénem, změří vzdálenosti, sleduje dráhu, rozpozná barvy, vyhne se překážkám bez dotyku, rozsvítí a zhasne automaticky reflektory, spustí alarm, vytvoří bezobslužný transportní systém atd. To jsou příklady některých konstrukčních řešení, která můžeme se...