Kroužek pro žáky ZŠ (KA3-ZŠ)
Název kroužku: Příprava polotovarů, programování a obsluhy CNC strojů

Kroužek pro žáky základních škol (ZŠ) ve školním roce
2019-20 probíhá v době školního vyučování každé pondělí od 15. hod. v učebnách SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840. 
Kroužek je určen především pro žáky 8. a 9. tříd  partnerských i ostatních základních škol.
Kroužek je bezplatný, dvouhodinový (90 min.) a probíhá jednou týdně pod vedením zkušených lektorů.

Ve školním roce 2018-19 navštěvovalo kroužek 12 žáků základních škol a uskutečnilo se celkem 35 lekcí.
Ve školním roce 2019-20 se do prosince 2019 realizovalo celkem 13 setkání, v kroužku bylo zapojeno 10 žáků.

Součástí realizace aktivity kroužku je uspořádání 2 soutěží mezi žáky kroužku.

Realizované soutěže

Soutěž v programování a ovládání robotu
Určení soutěže: žáci ZŠ z KA3
Datum konání: 25.11.2019

Fotogalerie: KA3 - ZŠ

2019/2020

2018/2019